Viktiga valfrågor för barn och unga, 11 juni kl. 14.00 - 14.45

Rubrik för seminariet:

Viktiga valfrågor för barn och unga

Ämnesområde

barnkonventionen, delaktighet, hållbarhet

Beskrivning av seminariet

Ett seminarium där barn och unga sätter agendan för sina viktigaste samhällsfrågor. Seminariet är till för dig som är politiker, kandidat inför val, du som själv är barn/ungdom, du som jobbar med barn eller annars är intresserad av barns rättigheter och delaktighet.

Företag / Organisation

Rädda Barnen på Åland i samarbete med Ålands ombudsmannamyndighet

Kontaktperson 

Johanna Fogelström-Duns

E-postadress

johanna.fogelstrom@ombudsman.ax

Webbsida och sociala medier 

ombudsman.ax, raddabarnen.ax, FB Ålands ombudsmannamyndighet, FB Räddabarnen Åland,

Namn

Rädda Barnens Barnkonventionspiloter och Ungdomsgrupp

Namn

Jonna Varsa, barnkonventionsansvarig Rädda Barnen

Namn

Lotta Angergård, verksamhetsledare Rädda Barnen

Namn

Johanna Fogelström-Duns, Barnombudsman

Publicerad 20.5.2019
Uppdaterad 20.5.2019