Var studera som ålänning? - dragkampen mellan Sverige och Finland, 10 juni 17.00 - 17.45

Rubrik för seminariet:

Var studera som ålänning? - dragkampen mellan Finland och Sverige

Ämnesområde

val av studieland

Beskrivning av seminariet

Vad innebär valet av studieort/land för för- eller nackdelar för framtida arbetsmöjligheter.

Företag / Organisation

Folktinget

Kontaktperson 

Maria Larma

E-postadress

maria.larma@folktinget.fi

Webbsida och sociala medier 

www.folktinget.fi

Namn

Blanka Henriksson, projektforskare

Namn

Elias Lindström, ekon. stud. Uppsala Universitet

Namn

Emma Lindvall, ekon. stud. Hanken, Helsingfors

Namn

Mats Löfström, riksdagsledamot

Moderator:

Daniel Dahlén, chefredaktör

Publicerad 1.4.2019
Uppdaterad 14.5.2019