Vägledning på Åland, 11 juni kl. 10.00 - 11.45

Rubrik för seminariet:

Vägledning på Åland

Ämnesområde

Vägledning, karriärvägledning, samverkan

Beskrivning av seminariet

Åland har redan flera vägledningstjänster till utbildning och arbete men saknar ett mer omfattande samarbete mellan dem och ingen av aktörerna riktar sig egentligen till gruppen vuxna i arbetslivet, dvs. de som redan jobbat ett tag och söker förändring. För att möta behovet och fånga upp dem som i dag faller mellan stolarna driver utbildnings- och kulturavdelningen ett ESF-finansierat utvecklingsprojekt kallat Vägledning på Åland. Syftet är att ta fram ett system för en kompletterande verksamhet och skapa pusselbiten som saknas, dvs. en vägledning för alla ålänningar. ESF-finansieringen avslutas 31 juli. En treårig försöksverksamhet startar 1 augusti under namnet Visavägen.
Tisdag 11 juni, i samband med Alandica debatt, hålls slutseminariet för den period som ESF-finansierats. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma vägledare och personer med ansvar för vägledningstjänster inom offentlig, privat eller tredje sektor. Vi får möta nordiska kolleger som delar med sig av sina erfarenheter av karriärvägledning och av sina processer med att utveckla en fungerande vägledningsverksamhet.

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering, Utbildnings- och kulturavdelningen, Utbildningsbyrån

Kontaktperson 

Yana Jahrén

E-postadress

yana.jahren@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.utbildning.ax

Namn

Disa Widell, Överinspektör för bildningsväsendet, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Namn

Hanna Karlsson, Enhetschef för vägledning, Arbetsmarknadsenheten, Gotlands kommun, Sverige

Namn

Gro-Hege Stensrud, Rådgiver Karrieretjenesten, Norge

Namn

Morten Colbert, Studie- og karrierevejleder, Danmark

Övriga önskemål:

På grund av begränsat antal platser krävs en föranmälan senast den 31 maj till yana.jahren@regeringen.ax

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019