Lokaler

Grundmonter är kostnadsfri

Bord ingår med möjlighet att exponera sitt material och ställa upp skärm/roll-ups. Priserna är inkl. moms

För större monter kontakta arrangören  
Hyra av konferensrum 200 Euro/45 min
Hyra av Auditoriet och Stora salen Kontakta arranören

Fakta om konferensrummen (pdf)

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka som får tillgång till utställningsyta och konferensrum/auditoriet. Placering av monter bestäms av arrangören.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 6.11.2019