Lokaler

Grundmonter 1,5 x 3 m är kostnadsfri

Bord ingår med möjlighet att exponera sitt material och ställa upp skärm/roll-ups

För större monter kontakta arrangören  
Hyra av konferensrum 200 Euro/50 min
Hyra av auditoriet 500 Euro/50 min

Fakta om konferensrummen (pdf)

Arrangören förbehåller sig rätten att avgöra vilka som får tillgång till utställningsyta och konferensrum/auditoriet. Placering av monter bestäms av arrangören.

Publicerad 10.10.2017
Uppdaterad 28.11.2017