Utställare

AlandicaDebatt äger rum i Alandica Kultur och Kongress, Mariehamns mötesplats nummer ett.
Dagarna är ett perfekt tillfälle för alla utställare att möta sina målgrupper i samarbete med andra.

Här finns fina möjligheter att arrangera träffar, debatter, seminarier med mera. Som utställare har du tillgång till lokalerna för uppbyggnad och enskilda möten mellan 13 juni kl. 09.00 - 19.00 och 14 juni kl. 08.00 - 18.00.

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 1.12.2017