Ungas sociala inkludering i Norden, 10 juni kl. 12.00 - 12.45

Rubrik för seminariet:

Ungas sociala inkludering i Norden

Ämnesområde

Ungdomspolitik, inkludering, norden

Beskrivning av seminariet

Hälften av Sveriges unga känner sig idag inte inkluderade i samhället visar en studie från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Fler unga i glesbygd och i utsatta områden än i städer känner tvivel på om andra ser dem som en likvärdig del av en nationell eller regional gemenskap. Vad händer när unga inte upplever att de räknas? Hur kan offentliga och ideella verksamheter bli bättre på att inkludera och arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv?

Kom och ta del av resultat och
arbetssätt för att arbeta utifrån ett ungdomsperspektiv. Vi pratar om
likheter och skillnader i hur unga beskriver sina möjligheter för social inkludering i Sverige, Norge och Island, samt preliminära resultat från Åland.

NABO är ett projekt som finansieras av Nordiska ministerrådet och handlar om ungas sociala inkludering i Norden. Vi genomför delstudier i alla nordiska länder och i Färöarna, Grönland och Åland för att få en bred bild av hur unga beskriver sina möjligheter till inflytande, delaktighet och inkludering i samhället.

Läs gärna den svenska rapporten:
https://www.mucf.se/publikationer/fokus-18-vilka-ska-med

Företag / Organisation

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kontaktperson 

Jeff Jonsson

E-postadress

jeff.jonsson@mucf.se

Webbsida och sociala medier 

www.mucf.se/nabo @ungciv

Namn

Jeff Jonsson, projektledare NABO/MUCF

Namn

Linus Wellander, utvecklingsledare MUCF

Namn

Sanna Roos, utredare ÅSUB (Ålands statistik-och utredningsbyrå)

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 6.5.2019