Svenska ministern Ann Linde, Frihandel under attack – Vinner Trumps America First eller Nordens fria och rättvisa handel?, 10 juni kl. 12.00 - 12.45

Rubrik för seminariet:

Frihandel under attack – Vinner Trumps America First eller Nordens fria och rättvisa handel? 

Ämnesområde

fri, rättvis, handel

Beskrivning av seminariet

Sveriges nordiska samarbetsminister Ann Linde besöker Åland och AlandicaDebatt.

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering

Kontaktperson 

Gunnar Westerholm

E-postadress

gunnar.westerholm@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.alandicadebatt.ax, www.regeringen.ax

Namn

Nordiska samarbetsministern Ann Linde

Namn

Nordiska samarbetsministern Nina Fellman

Moderator Fredrik Rosenqvist
Publicerad 7.5.2019
Uppdaterad 3.6.2019