Studentmobilitet och funktionshinder i Norden, 10 juni, kl. 16.00 - 16.45

Rubrik för seminariet:

Studentmobilitet och funktionshinder i Norden

Ämnesområde

Studentmobilitet Norden funktionshinder

Beskrivning av seminariet

Välkommen till ett seminarium om hur fler studerande med funktionshinder kan studera utomlands.
Studenter med funktionsnedsättning i högre utbildning har samma rätt att studera utomlands som andra. EU:s mål för studentmobilitet är att 20% av alla studenter ska genomföra hela eller delar av sina studier i ett annat land. Seminariet presenterar kortfattat resultat från en studie om studerande med funktionsnedsättning i högre utbildning i Norden, och vad som måste fungera, om de ska kunna studera vid en högskola eller universitet i ett annat land. Vi får också en bild om förutsättningar och möjligheter för unga och vuxna med funktionsnedsättning på Åland. Det ges korta presentationer om situationen i Finland och Sverige. Vid seminariet medverkar också ansvariga politiker. Syftet med seminariet är att främja mobilitet för studenter med funktionsnedsättning inom högre utbildning. Mötet är en del av en nordisk seminarieturné, och en del av Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet 2018-22 och det genomförs av Nordens välfärdscenter tillsammans med Nordic Network of Disability Coordinators (NNDC).

Företag / Organisation

Nordens välfärdscenter

Kontaktperson 

Kai Koivumäki

E-postadress

kai.koivumaki@nordicwelfare.org

Webbsida och sociala medier 

https://nordicwelfare.org/projekt/studentmobilitet/

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 6.5.2019