Självstyrelse, självständighet och förhållande till statsmakten, 10 juni kl. 11.00 - 11.45

Rubrik för seminariet:

Självstyrelse, självständighet och förhållande till statsmakten

Ämnesområde

självstyre, självständighet, statsmakt

Beskrivning av seminariet

Samtal i Auditoriet mellan tre nordiska ministrar; utrikes- och handelsminister Poul Michelsen från Färöarna, finansminister Vittus Qujaukitsoq, Grönland samt kansli- och kommunminister NinaFellman, Åland.
Moderator: kommunikationschef Mary Gestrin

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering

Kontaktperson 

Niclas Slotte

E-postadress

niclas.slotte@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.regeringen.ax, https://www.facebook.com/Alandslandskapsregering/

Namn

Nordisk samarbetsminister Nina Fellman, Åland

Namn

Utrikes- och näringsminister Poul Michelsen, Färöarna

Namn

Nordiska samarbetsminister Vittus Qujaukitsoq, Grönland

Namn

Moderator: Mary Gestrin, Nordiska ministerrådet

Publicerad 12.4.2019
Uppdaterad 29.4.2019