Sexualiserat våld, makt och genus #metoo #Ålandockså #högtskalldetklinga

Ämnesområde

sex, våld, metoo

Beskrivning av seminariet

Vi diskuterar: Modern sexuallagstiftning, samtyckeslag, strängare straff, sexuella trakasserier, sexualiserat våld, våldtäkt och rättspraxis

Seminariearrangör

Ålands Feministparaply

Kontaktperson 

Mia Hanström

Webbsida och sociala medier

www.metoo.ax www.feministparaplyet.ax

Medverkande

Lena Nordman, jurist

Medverkande

Anna Jungner-Nordgren, ordförande Svenska Kvinnoförbundet

Medverkande

Mia Hanström, konsult i ungdoms- och jämställdhetsarbetet

Publicerad 26.4.2018
Uppdaterad 18.5.2018