Seniorer i trafiken

Ämnesområde

trafik, seniorer

Beskrivning av seminariet

Trafikskyddets och läkarens inlägg behandlar frågor kring körkortet, hälsotillståndet och körförmågan. Betyder körkortet livskvalitet och ett aktivt liv för äldre bilförare? Hurudana är äldre bakom ratten? På vilket sätt kan hälsotillståndet begränsa körandet? 

Seminariearrangör

Trafikskyddet och Ålands landskapsregering

Kontaktperson 

Catharina Smiderstedt

Webbsida och sociala medier

https://www.liikenneturva.fi/sv http://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer

Medverkande

Heli Lintamo

Medverkande

Catharina Smiderstedt

Medverkande

Mia Koski

 

Publicerad 10.4.2018
Uppdaterad 21.5.2018