Seminariearrangörer och utställare

AlandicaDebatt äger rum i Alandica Kultur och Kongress, Mariehamns mötesplats nummer ett.
Dagarna är ett perfekt tillfälle för alla utställare att möta sina målgrupper i samarbete med andra.

Här finns fina möjligheter att arrangera träffar, debatter, seminarier med mera. Som utställare har du tillgång till lokalerna för uppbyggnad och enskilda möten. 

Publicerad 13.1.2016
Uppdaterad 17.12.2019