Public Service och klickjakten

Ämnesområde

Public service, opartiskhet, oberoende

Beskrivning av seminariet

Flödet av information växer dramatiskt och med det också flödet av desinformation och rykten. Det här leder till att behovet av opartisk och saklig information aldrig har varit större än nu. Hur viktig är public service roll i dagens enorma informationsflöde? Finns det risk för att public service blir mer publikfriande och klickvänliga istället för att ta sig an verkligt stora och strukturella utmaningar?

Seminariearrangör

Ålands Radio och TV AB

Kontaktperson 

Camilla Karlsson-Henderson

Webbsida och sociala medier

www.alandsradio.ax / www.facebook.com/alandsradio

Medverkande

Marit af Björkesten, direktör för svenska Yle

Medverkande

Susanna Ilmoni, chefredaktör på Hufvudstadsbladet

Medverkande

Lars Rosenblad, tidigare arbetat som chefredaktör på Vasabladet och Nya Åland samt som journalist på Yle

Medverkande

Mats Svegfors, tidigare VD på Sveriges Radio och tidigare chefredaktör på Svenska Dagbladet

Publicerad 17.5.2018
Uppdaterad 17.5.2018