Entré

Måndag 10 juni

14.30 - 16.15   Bärkraftsmötet - Omställning pågår           Arrangör: Nätverket bärkraft.ax           Rum: Auditoriet

Om inget annat står angivet är platsen Alandica Kultur och Kongress

Publicerad 14.12.2018
Uppdaterad 5.3.2019