uutiset

Tisdag 11 juni

För beskrivning av seminariet klicka på rubriken

10.00 - 11.45   Ett nytt jordbruk - Socialt, miljömässigt                   Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Fiskö
                          och ekonomiskt hållbart

10.00 - 11.45   Nyinflyttade ungdomars utbildningsväg i                Arrangör: En säker hamn                            Rum: Ryssö
                          Finland - en jämförelse mellan de nordiska länderna

10.00 - 11.45   Vägledning på Åland                                                    Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Ramsö
                          OBS! Förhandsanmälan till: yana.jahren@regeringen.ax

LUNCHFÖRELÄSNING
12.00 - 12.45   Politik och journalistik i alternativens tid                 Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Foajén

12.00 - 12.45   Paradigmskifte på gång inom matproduktionen   Arrangör: Ålands landsbygdscentrum       Rum: Fiskö

13.00 - 13.45   EU-fika - ett samtal om europeisk politik                 Arrangör: Ålands landskapsregering         Rum: Foajén
                         i förändring

Programpunkten direktsänds
13.00 - 13.45  Hedersförtryck - och våld i Norden                            Arrangör: Nordiska ministerrådet      Rum: Auditoriet

14.00 - 14.45  Vi är redan här - We are already here                        Arrangör: Inkluderande kulturliv               Rum: Ramsö
                          - Vi er allerede her                                                             i Norden

14.00 - 14.45  Viktiga valfrågor för barn och unga                            Arrangör: Rädda barnen på Åland             Rum: Ryssö
                                                                                                                    och Ålands ombudsmannamyndighet

14.00 - 15.45  Inkluderande ledarskap                                    Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande  Rum: Fiskö

15.00 - 15.45  Den digitala kommunen - en framtidsväg                 Arrangör: Ålands landskapsregering       Rum: Husö

15.00 - 15.45  Barnrätt i praktiken -                                                     Arrangör: Rädda barnen på Åland           Rum: Ryssö
                         föreläsningen för dig som bestämmer                        och Ålands ombudsmannamyndighet                          

15.00 - 15.45  Long term and recent global developments in        Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Saggö
                         online voting - the importance of pioneers

16.00 - 16.45  Lärandecirkel som metod för                           Arrangör: Nordiskt nätverk för vuxnas lärande Rum: Fiskö
                         kompetensutveckling

16.00 - 16.45  Calculating Cost-Efficiency in Multichannel              Arrangör: Ålands landskapsregering        Rum: Saggö
                         Elections: Is Internet Voting Cheaper?

16.00 - 16.45   Kulturpolitisk debatt                                                     Arrangör: Ålands Kulturdelagetion           Rum: Ryssö

Programpunkten direktsänds
17.00 - 18.45   Partiledardebatt                                                             Arrangör: AlandicaDebatt                          Stora salen

Om inget annat står angivet är platsen Alandica Kultur och Kongress

Publicerad 14.12.2018
Uppdaterad 7.6.2019