Entré

Måndag 10 juni

För beskrivning av seminariet klicka på rubriken

11.00 - 11.45  Självstyrelse, självständighet och              Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Auditoriet 
                         förhållande till statsmakten

11.00 - 11.45  Barn och Unga rör sig för lite                     Arrangör: Rådet för idrott, motion     Rum: Ramsö
                         – vem äger problemet?                                                  och hälsa

LUNCHFÖRELÄSNING
12.00 - 12.45  Svenska ministern Ann Linde, Frihandel  Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Foajén
                         under attack – Vinner Trumps America
                         First eller Nordens fria och rättvisa handel?

12.00 - 12.45  Så här hörs Ålands och skärgårdens        Arrangör: Finlands riksdag                   Rum: Auditoriet
                         röst i riksdagen

12.00 - 12.45  Ungas sociala inkludering i Norden          Arrangör: MUCF/NABO                        Rum: Ramsö

13.00 - 13.45  Musselodling – en bra åtgärd mot            Arrangör: Stockholms universitet      Rum: Fiskö
                        övergödning i Östersjön?

13.00 - 13.45  Digitalisering den nya infrastrukturen     Arrangör: Nordens välfärdscenter     Rum: Ryssö

13.00 - 14.15  Klimatsmarta livsstilar för alla                   Arrangör: ReGeneration 2030             Rum: Ramsö 
                         generationer: Hur får vi allt snack att
                         bli konkreta lösningar i vår vardag?

Programpunkten direktsänds
14.30 - 16.15   Bärkraftsmötet - Omställning pågår        Arrangör: Nätverket bärkraft.ax         Rum: Auditoriet

16.00 - 16.45   Studentmobilitet och funktionshinder    Arrangör: Nordens välfärdscenter     Rum: Ryssö
                          i Norden

16.00 - 16.45   Östersjön och Klimatet                               Arrangör: Socialdemokraterna           Rum: Ramsö

Programpunkten direktsänds
17.00 - 17.45   Nordens nya relevans                                Arrangör: Nordiska ministerrådet      Rum: Ryssö

17.00 - 17.45   Trygghetsboende                                        Arrangör: Liberalerna på Åland          Rum: Fiskö

17.00 - 17.45   Var studera som ålänning?                        Arrangör: Svenska Finlands folkting  Rum: Auditoriet 
                       – dragkampen mellan Finland och Sverige

Programpunkten direktsänds
17.00 - 18.30   Öka takten, om hållbarhetspolitik             Arrangör: Hållbart initiativ                 Ute: Alandicas entré

17.45 - 18.00   Mångkulturella Åland i folkdräkt               Arrangör: Ålands landskapsregering Rum: Foajén

18.00 - 18.45   Landhöjning för Åland – från landskap    Arrangör: Ålands framtid                    Rum: Ryssö
                           till land inom Finland

18.00 - 18.45   Folkdansarna på Åland                               Arrangör: Fören. Norden på Åland, Sittkoffs galleria

18.00 - 18.45   Den ökande engelskan i samhället           Arrangör: Tankesmedjan Magma     Rum: Auditoriet 
                          - ett bekymmer eller en möjlighet?

18.00 - 18.45   Kostens betydelse för äldre                       Arrangör: Svenska pensionärsförbundet Rum: Fiskö

18.00 - 18.45   Erfarenhetsexpertis                                     Arrangör KRAN rf                                 Rum: Saggö
                        – möten som bär framåt         

18.45 - 20.45   Kunskapens kväll                                         Arrangör: Ålands fredsinstitut            Rum: Foajén 

Om inget annat står angivet är platsen Alandica Kultur och Kongress

Publicerad 14.12.2018
Uppdaterad 7.6.2019