Presentation av samarbete i Östersjöområdet och To Do metoden på Åland, Gotland och Bornholm

Ämnesområde

Vuxnas lärande Integration

Beskrivning av seminariet

NVL, ett nordiskt nätverk för vuxnas lärande, är ett program under Nordiska Ministerrådet (NMR), som också finansierar verksamheten. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden. NVL fokuserar på tvärsektoriellt samarbete inom NMR:s prioriterade insatsområden. NVL främjar nätverkande och organiserar nordiska mötesplatser för erfarenhetsutbyte och lärande. Det finns 10 aktiva nätverk inom NVL.

Ö-nätverket i Östersjöregionen har testat och utvärderat nya praktiska och framtidsorienterade undervisnings- och inlärningsmetoder som främjar deltagarnas utveckling av entreprenörsanda, kreativitet och innovation. Arbetsmetoden ”To-Do methodology” har bidragit till kvalitetsutveckling inom vuxnas lärande och skapat lokal tvärsektoriell dialog, samt samarbete mellan myndigheter, utbildningsanordnare, företagare och nyanlända flyktingar.

Sammanlagt 7 utbildningssessioner på tre öar har utvärderats. Åland genomförde sista kursen i februari 2017. För att kvalitetssäkra pilotprojektet har samma evalueringsdesign implementerats på alla tre öar och resultat analyserats i samarbete med forskare från NVL:s nätverk för entreprenöriellt lärande och innovation. Resultaten har sammanställds i en rapport ”To-Do: En vej til integration af nyankomne?”

Seminariearrangör

Nordiskt nätverk för vuxnas lärare, NVL

Kontaktperson 

Bodil Regårdh

Webbsida och sociala medier

nvl.org

Medverkande

Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark

Publicerad 18.5.2018
Uppdaterad 18.5.2018