Paradigmskifte på gång inom matproduktionen, 11 juni 12.00 - 12.45

Rubrik för seminariet:

Paradigmskifte på gång inom matproduktionen

Ämnesområde

Hållbara livsmedelssystem

Beskrivning av seminariet

Just nu förändras grundläggande tankesätt om förtroende, makt och identitet i livsmedelsvärlden. Vårt matsystem håller på att ändras i grunden och matmedborgaren driver paradigmskiftet framåt snabbare än du tror!
Föreläsare: Patricia Wiklund, Invenire

Företag / Organisation

Ålands Landsbygdscentrum, landsbygdsutveckling

Kontaktperson 

Lena Brenner

E-postadress

lena.brenner@landsbygd.ax

Webbsida och sociala medier 

http://www.hungryforaland.fi/

Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 4.4.2019