På bettet hela livet - om tandvård för äldre

Ämnesområde

Allmän tandvård för äldre

Beskrivning av seminariet

På seminariet diskuteras äldres behov av allmän tandvård.

För äldres hälsa är tänder mycket viktiga. Att äta mångsidig och näringsrik kost kräver friska tänder. Att tugga med egna tänder har dessutom visat sig bra för att aktivera hjärncellerna.

Har man hela och friska tänder är chansen att hälsan i övrigt är i gott skick, större. Men friska tänder kräver regelbunden kontakt med tandvården, bl.a. för att man ska kunna förebygga tandlossning som är en smygande sjukdom.

På seminariet lyfts frågan om de äldres möjligheter att få tandvård, oberoende av deras ekonomiska resurser.

Seminariearrangör

Ålands socialdemokrater

Kontaktperson 

Kristin Mattsson

Webbsida och sociala medier

www.socialdemokraterna.ax https://www.facebook.com/alandssocialdemokrater/

Medverkande

Anders Westermark, docent käkkirurgi, klinikchef, ÅHS

Medverkande

Leif Jansson, ordförande i Äldrerådet i Mariehamn

Medverkande

Carina Aaltonen, lagtingsledamot och ordf. för social. och mijlöutskottet

Medverkande

Sara Kemetter, lagtingsledamot

Publicerad 17.5.2018
Uppdaterad 18.5.2018