Östersjön och klimatet, 10 juni kl. 16.00 - 16.45

Rubrik för seminariet:

Östersjön och Klimatet

Ämnesområde

Klimat, hållbarhet, Östersjön

Beskrivning av seminariet

Inledning: Vad sker med Östersjön när klimatförändringen på riktigt börjar synas och temperaturen öka?
Hur skall hållbarhetsmålen förverkligas?

Företag / Organisation

Ålands socialdemokrater

Kontaktperson 

Kristin Mattsson

E-postadress

kristin.mattsson@lagtinget.ax

Webbsida och sociala medier 

https://www.facebook.com/alandssocialdemokrater/

Namn

Camilla Gunell, närings- och miljöminister

Namn

Erik Bonsdorff, professor i marinbiologi

Namn

Tina Elfwing, föreståndare för Östersjöcentrum vid Sthlms universitet

Namn

Lisa Bergqvist, vetenskapskommunikatör

Publicerad 17.4.2019
Uppdaterad 15.5.2019