Den ökande engelskan i samhället - ett bekymmer eller en möjlighet?, 10 juni kl. 18.00 - 18.45

Rubrik för seminariet:

Den ökande engelskan i samhället - ett bekymmer eller en möjlighet?

Ämnesområde

Språk, unga, samhälle

Beskrivning av seminariet

Engelskan får en allt större roll i det finländska samhället, vilket har fått finska språknämnden att efterlysa ett nytt nationalspråksprogram för att stärka de inhemska språken. Samtidigt är engelskan en naturlig del av framför allt ungas liv, vilket Magmas ungdomsbarometer visar.

Hur ska vi se på engelskan i det finländska samhället? Är språket en tillgång eller riskerar det ersätta svenskan och finskan i viktiga domäner?

Företag / Organisation

Tankesmedjan Magma

Kontaktperson 

Jenny Stenberg-Sirén

E-postadress

jenny.stenberg-siren@magma.fi

Webbsida och sociala medier 

www.magma.fi

Namn

Diskussionsdeltagare: Minea Julin, abiturient

Namn

Diskussionsdeltagare Sandra Bergqvist, riksdagsledamot och Svenska Finlands Folktings ordförande

Namn

Diskussionsdeltagare: Anders Ekström, VD vid Ålands Näringsliv

Namn

Moderator: Jenny Stenberg-Sirén, samhällsanalytiker vid Magma

Publicerad 17.5.2019
Uppdaterad 4.6.2019