Ett nytt jordbruk - Socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart, 11 juni 10.00 - 11.45

Rubrik för seminariet:

Ett nytt jordbruk - Socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart

Ämnesområde

jordbruk, hållbarhet, lönsamhet

Beskrivning av seminariet

 

Jordbruket är en av de viktigaste näringarna på Åland, men det är även en av de branscher som står inför stora utmaningar framöver. Dagens föränderliga klimat har på senare tid gjort sig påmint genom storm och torka. En tryggad lokal livsmedelsförsörjning och lönsamhet för de som bedriver jordbruk på Åland är lika viktigt som att jordbruket inte lever över sina miljömässiga resurser. Under det senaste året har EU:s institutioner arbetat med den nya jordbrukspolitiken som ska gälla för åren 2021 - 2027. De nya reglerna syftar till att stärka den gemensamma jordbrukspolitikens miljöprestanda och således ställa högre krav på jordbrukarna, samtidigt som budgetanslaget för perioden har minskats med ca 5%. Hur central roll har egentligen den ökade centraliseringen vad gäller omställningen till hållbarhet inom jordbruket i EU och på Åland.

Välkomna till ett brett och informativt samtal om ett hållbart jordbruk!

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering

 

Medverkande 

Julia Lindholm, specialsakkunnig - landskapsregeringen i Bryssel

Tord Sarling, VD - Ålands trädgårdshall

Anna Häger, Viceordförande Ålands natur och miljö

Sölve Högman, byråchef - jordbruksbyrån

Lena Brenner, moderator, landsbygdsutvecklare - Ålands landsbygdscentrum

E-postadress

marcus.akerblom@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.regeringen.ax

Publicerad 25.3.2019
Uppdaterad 24.5.2019