Nyinflyttade ungdomars utbildningsväg i Finland - en jämförelse mellan de nordiska länderna, 11 juni 10.00 - 11.45

Rubrik för seminariet:

Nyinflyttade ungdomars utbildningsväg i Finland - en jämförelse mellan de nordiska länderna

Ämnesområde, max tre ord

Integration, utbildning, ungdomar

Beskrivning av seminariet

Maili Malin, forskare vid Migrationsinstitutet i Åbo, presenterar resultatet från en övergripande nordisk studie om flyktingars och inflyttade ungdomars etablering och utbildningsvägar i de nordiska länderna. Genom gränsöverskridande jämförelser identifieras utbildningens betydelse för hälsa och socioekonomisk utsatthet. I presentationen lyfter Malin främst utbildningsrelaterade frågeställningar.

Maili Malin tillhör forskningsprojekt CAGE (Coming of Age in Exile) som finansieras av NordForsk. Forskningsprojektet pågår från den 1 juli 2015 och förväntas vara färdigt den 31 december 2019.

FÖRELÄSNINGEN ÄR PÅ ENGELSKA.

Företag / Organisation

En säker hamn

Kontaktperson 

Dan Sundqvist

E-postadress

dan@integration.ax

Mobiltelefonnummer

+3584573500601

Webbsida och sociala medier 

https://integration.ax | https://cage.ku.dk | http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi

Namn

Maili Malin

Namn

Dan Sundqvist

Namn

Tanja Eklöw

Publicerad 10.4.2019
Uppdaterad 10.4.2019