Samverkan landskapsregeringen och Nätverket bärkraft.ax

Nätverket bärkraft.axs logotyp

År 2019 kommer Ålands landskapsregering och Nätverket bärkraft.ax att samarrangera AlandicaDebatt. Med gemensamma krafter har vi siktet inställt på att skapa ett Alandica Debatt för alla. Kreativa aktiviteter kommer att varvas med spirande diskussioner, så håll ögonen öppna för programsläppen under våren. 

Publicerad 4.3.2019
Uppdaterad 1.4.2019