Nordens välfärdscenter - Digitalisering den nya infrastrukturen

Nordens välfärdscenter kommer till AlandicaDebatt och tar upp ämnet Digitalisering den nya infrastrukturen. Håll utskik i det kommande programmet för närmare tider.

Med en åldrande befolkning och avfolkade områden, så kallade glesbygdsområden, i hela Norden uppstår frågan hur välfärdstjänster ska kunna levereras till alla. Äldre behöver vård och omsorg som alla andra medborgare. Frågan är hur länderna i Norden kan göra sådana tjänster tillgängliga för alla – oavsett var i landet de bor. Digitalisering är den nya infrastrukturen och Nordens välfärdscenter är med och bidrar till utvecklingen på området.

Vi verkar i ett stort nordiskt projekt där vi håller på att ta fram fungerande nordiska exempel på digitala lösningar som fungerar. Vi kommer att presentera väletablerade tjänster som visat sig fungera. Inom kommunal socialtjänst kan det handla om digitala tjänster för så kallad fjärrmonitorering: sensorer, kamera, datainsamling och fjärrmöten av olika slag.

 

Publicerad 12.2.2019
Uppdaterad 12.2.2019