Ministrar från Färöarna, Grönland och Sverige besöker Åland i samband med AlandicaDebatt

Ann Linde

Den 9 - 10 juni 2019 besöker minister Poul Michelsen från Färöarna och minister Vittus Qujaukitsoq med tjänstemän Åland.  Under söndagen den 9 juni får de bekanta sig med både Bomarsund och Kastelholm varefter de deltar i öppnandet av Alandica debatt samt självstyrelsefirandet.  Kvällen avslutas med en tur till Kobba klintar. Vid besöket deltar även Nordiska ministerrådets nya generalsekreterare Paula Lehtomäki med tjänstemän.
Under måndagen den 10 juni 2019 kommer ministrarna kl. 11.00 - 11.45 inom ramen för Alandica debatt, att tala under rubriken:  ”Självstyrelse, självständighet och förhållande till statsmakten”. Moderator för diskussionen är Nordiska ministerrådets kommunikationschef Mary Gestrin.
Den 10 juni 2019 anländer Sveriges utrikeshandelsminister Ann Linde, med tjänstemän. Hon besöker Alandica debatt och kommer kl. 12.00 att tala i Alandicas foajé under rubriken: ” Frihandel under attack – Vinner Trumps America First eller Nordens fria och rättvisa handel?” Efter hennes anförande kommer hon och minister Nina Fellman att diskutera vidare kring temat under ledning av moderatorn Fredrik Rosenqvist.
Kl. 14.30 kommer minister Linde att öppna Bärkraftsmötet som är årets samling för folkrörelsen för ett hållbart Åland.
Värd för besöken är minister Nina Fellman

Publicerad 6.6.2019
Uppdaterad 19.11.2019