Framåt - temat för 2019

Yrkesgymnasiet

Temat för 2019 års AlandicaDebatt är Framåt. Vi vill på så sätt lyfta fram det framåtsyftande i samhällsdebatten och uppmärksamma det som framtiden är beroende av - ungdomen. 

Publicerad 3.12.2018
Uppdaterad 3.12.2018