Nordiskt samarbete i medvind

Ämnesområde, beskriv ämnet med max tre ord

Nordiska samarbetets betydelse

Ge en beskrivning av seminariet

Det nordiska samarbetet är viktigt eller mycket viktigt. Det tycker 90 procent av invånarna i Norden, enligt en undersökning som gjordes hösten 2017. 70 procent tycker att samarbetets betydelse har ökat p.g.a. den globala osäkerheten, och två av tre nordbor önskar att samarbetet ökar ytterligare.

Men vad tycker de som ansvarar för samarbetet? På vilka områden borde vi samarbeta mer än nu, och hur kunde det nuvarande samarbetet breddas och effektiviseras?

Välkommen att ta del i ett samtal med två nordiska samarbetsministrar, Anne Berner (FI), Nina Fellman (Å) och Krister Bringeus, nordisk ambassadör för Utrikesdepartementet i Sverige.
Samtalet modereras av Mary Gestrin, kommunikationschef för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet.

Företag / Organisation

Nordiska ministerrådet

Kontaktperson 

Annika Nummelin

E-postadress

annika.nummelin@nordicwelfare.org

Mobiltelefonnummer

+46723709087

Adress till webbsida och övriga sociala medier (t ex facebook)

Norden i Fokus @nordenifokussverige

Medverkande

Krister Bringeus, nordisk ambassadör för UD i Sverige

Medverkande

Anne Berner, samarbetsminister- Finland

Medverkande

Nina Fellman, samarbetsminister - Åland

Medverkande

Mary Gestrin, kommunikationschef, Nordiska ministerrådet

Publicerad 18.5.2018
Uppdaterad 22.5.2018