Nordens nya relevans, 10 juni kl. 17.00 - 17.45

Rubrik för seminariet:

Nordens nya relevans

Ämnesområde

Norden

Beskrivning av seminariet

Det nordiska samarbetet har en stor folklig uppbackning, något som gör de nordiska länderna starkare såväl enskilt som tillsammans. Men hur kunde vi ytterligare skapa mervärde och skapa ännu tydligare och mer ambitiösa visioner för det nordiska samarbetet? Vilka vägar är framkomliga för en ökad mobilitet och integration i Norden, så att vi kan nå det slutmål som de nordiska statsministrarna satt upp, nämligen att Norden ska vara världens mest integrerade region.
Diskussionen tar avstamp i publikationen ”Nordens nya relevans” som riksdagens framtidsutskott gav ut våren 2019.

Företag / Organisation

Nordiska ministerrådet

Kontaktperson 

Anna Jungner-Nordgren

E-postadress

anna.jungner-nordgren@nordiskkulturkontakt.org

Webbsida och sociala medier 

https://www.facebook.com/PMNPN/

Namn

Nina Fellman

Namn

Veera Hellman

Namn

Mary Gestrin

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019