Norden som varumärke

Ämnesområde

Norden i förändring

Beskrivning av seminariet

Paneldebatt om Norden som varumärke. Inledande talare är Nordenforskare Johan Strang. Som moderator verkar Tankesmedjan Agendas verksamhetsledare Mattias Fagerholm.

Seminariearrangör

Svenska Finlands folkting, Pohjola - Norden och Ålands landskapsregering

Kontaktperson 

Lena von Knorring

Webbsida och sociala medier

www.regeringen.ax

Medverkande

Johan Strang, Nordenforskare

Medverkande

Marit af Björkesten, chef Svenska Yle

Medverkande

Thomas Blomqvist, riksdagsledamot och Folktingets ordförande

Medverkande

Britt Lundberg, lagtingsledamot, medlem i Nordiska rådet, rådgivare VD

Medverkande

Mats Löfström, riksdagsledamot

Medverkande

Moderator Mattias Fagerholm, verksamhetsledare för Tankesmedjan Agenda

Publicerad 18.5.2018
Uppdaterad 30.5.2018