Norden medlar: hemma och borta”.

Ämnesområde

Fred, medling

Beskrivning av seminariet

Nordiska insatser för fredsmedling är både omtalade och prisade runtom i världen. Nordiska rådet har rekommenderat de nordiska regeringarna att ytterligare stärka och belysa nordiska medlingsinsatser, bl.a. genom att lyfta in fredsmedling i de nordiska statsministrarnas initiativ om nordiska globala lösningar. Samtidigt finns i Finland och på Åland sedan många år tillbaka medling i brottsmål och vissa tvister som lagstadgat alternativ till en rättsprocess. Hur är det att medla fred på internationell och på lokal nivå? Finns det beröringspunkter? Kan erfarenheter från den lokala medlingen appliceras på internationell fredsmedling och vice versa?
Pekka Haavisto, riksdagsledamot och ordförande för Europeiska fredsinstitutet samtalar med Ålands fredsinstituts medlingsansvariga Justina Donielaite under ledning av professor Kjell-Åke Nordquist, som själv medverkat i medling bl.a. i Mellanöstern, Östtimor, Burma/Myanmar och Colombia. Vem kan medla fred och när kan det ske? Är det så att alla konflikter har en lösning eller kan vissa konflikter enbart hanteras? Vilken roll spelar försoning mellan parterna? Och vilken roll spelar Åland som exempel eller verktyg i nordisk fredsmedling?

seminariearrangör

Ålands fredsinstitut

Kontaktperson 

Petra Granholm

Webbsida och sociala medier

www.peace.ax

Medverkande

Riksdagsledamot Pekka Haavisto

Medverkande

Medlingsansvarig Justina Donielaite

Medverkande

Professor Kjell-Åke Nordquist

Publicerad 16.4.2018
Uppdaterad 23.5.2018