Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön?, 10 juni kl. 13.00 - 13.45

Rubrik för seminariet:

Musselodling – en bra åtgärd mot övergödning i Östersjön?

Ämnesområde

Östersjön; Övergödning; Musselodling

Beskrivning av seminariet

Att minska övergödningen är en central fråga för Östersjöns miljötillstånd och musselodling har föreslagits som en åtgärd för att fånga upp näring från havet och återföra den till land. Under det senaste åren har försök med musselodlingar som miljöåtgärd prövats runt om i Östersjön och det pågår nu en debatt i forskarvärlden om man bör satsa på musselodling som en viktig del i kampen mot övergödning eller inte. På seminariet presenterar forskare Nils Hedberg kunskapsläget om upptaget av näring i musselodlingar i Östersjön och hur odlingar påverkar närmiljön.
Efter presentationen finns tid för att ställa frågor och diskutera.

Mer information: https://www.su.se/ostersjocentrum/kommunikation/policy-briefs-fact-sheets/policy-brief-musselodling-i-%C3%B6stersj%C3%B6n-en-ineffektiv-%C3%A5tg%C3%A4rd-mot-%C3%B6verg%C3%B6dning-1.376468

Företag / Organisation

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Kontaktperson 

Lisa Bergqvist

E-postadress

lisa.bergqvist@su.se

Webbsida och sociala medier 

su.se/ostersjocentrum

Namn

Nils Hedberg, forskare

Publicerad 15.5.2019
Uppdaterad 15.5.2019