Long term and recent global developments in online voting - the importance of pioneers, 11 juni kl. 15.00 - 15.45

Rubrik för seminariet:

”Long term and recent global developments in online voting - the importance of pioneers”

Ämnesområde

Röstning via internet

Beskrivning av seminariet

En översikt över utvecklingen och användandet av nya tekniker för röstning i allmänna val, särskilt röstning via internet.
Föreläsaren är internationellt verksam vid International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) i Stockholm

SEMINARIET HÅLLS PÅ ENGELSKA

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering, regeringskansliet

Kontaktperson 

Casper Wrede, valadministratör

E-postadress

casper.wrede@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.val.ax

Namn

Peter Wolf, Technical Manager - Electoral Processes

Publicerad 7.5.2019
Uppdaterad 20.5.2019