Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling, 11 juni 16.00 - 16.45

Rubrik för seminariet:

Lärandecirkel som metod för kompetensutveckling

Ämnesområde

Kompetensutveckling Vuxenutbildning

Beskrivning av seminariet

 1. seminariet presenterar Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) lärandecirkeln som metod för kompetensutveckling och hur man kan arbeta med cirkelarbetsformen i vuxenutbildningssammanhang.
  Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark presenterar metoden och Siv Ekström, rektor vid Medis i Mariehamn berättar om erfarenheter och intryck som deltagare i NVL:s lärandecirkel Ledarskap och inklusion.

  Maria Marquard har tillsammans med Pirjo Lahdenperä, Mälardalens högskola författat Handbok – Lärandecirklar i nordisk kontext. Handboken har finansierats av Nordiska ministerrådet genom Nordiskt nätverk för vuxnas lärande och finns att ladda ner här: https://nvl.org/Content/Handbok

  Vad är en lärandecirkel?

  Ø En lärandecirkel är en arena för ett kollektivt lärande som kan användas i olika verksamheter på en arbetsplats, exempelvis inom skolan, i en myndighet eller organisation.

  Ø Centralt i en lärandecirkel är att deltagarna har en uppgift som de gemensamt vill bli bättre på att lösa eller ett intresse som de vill lära sig mer om, och att deltagarnas erfarenhet tillmäts ha avgörande betydelse.

  Ø Intentionen med en lärandecirkel är att skapa en ram för att cirkeldeltagare i en samskapande läroprocess ska kunna utveckla ny kunskap och nya handlingsmöjligheter i förhållande till aktuella utmaningar och teman.

Företag / Organisation

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL

Kontaktperson 

Bodil Regårdh

E-postadress

bodil.regardh@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

nvl.org

Namn

Maria Marquard, NVL koordinator i Danmark

Namn

Siv Ekström, rektor vid Medis Mariehamn

Namn

Bodil Regårdh, NVL kontaktperson på Åland

Publicerad 23.5.2019
Uppdaterad 23.5.2019