Kunskapens kväll, 10 juni 18.45 - 20,45

Rubrik för seminariet:

Kunskapens kväll

Ämnesområde

Forskning och forskare på Åland

Beskrivning av seminariet

Visste du att Åland har experter på allt från åldrande och kärnavfallsförvaring till demilitarisering och livet under stenåldern? Visste du att forskning om dessa och många andra ämnen bedrivs hos flera olika organisationer, myndigheter och företag på Åland?
På Kunskapens kväll, den 10 juni klockan 18.30-21.00 får du chansen att höra forskare och experter berätta vad de egentligen gör, hur deras forskning går till och vad forskning har för betydelse för samhällets utveckling. Du får också svar på specifika frågor som forskarna studerat, till exempel: Hur bygger hjärnan upp sin kunskap om världen? Hur länge är kärnavfall farligt? Vad är grundforskning och varför behövs den?

Kvällen, som är en del av Alandica debatt, är indelad i tre olika samtal med rubrikerna ”Demokrati och miljö – mellan förnuft och känsla”, ”Teknik och samhälle” och ”Vadå kunskap?”, som är ett samtal om kunskapens och forskningens betydelse för samhällsutvecklingen.
Medverkande forskare och experter är: Katarina Fellman (ÅSUB), Mats Löfström (riksdagen), Torbjörn Åkermark (Inficon), Erika Boman (Högskolan på Åland), Florian Haug (Högskolan på Åland), Marcus Koskinen-Hagman (Ålands lyceum), Annette Höglund (Optinova), Niklas Stenbäck (Ålands landskapsregering), Agneta Eriksson Granskog (Högskolan på Åland) och Janne Holmén (Uppsala universitet). Moderatorer är Sia Spiliopoulou Åkermark (Ålands fredsinstitut), Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) och Hanna Hagmark (Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum).
Kunskapens kväll ordnas av Nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT-nätverket), som initierades hösten 2018 av direktören för Ålands fredsinstitut, Sia Spiliopoulou Åkermark och representanter från Högskolan på Åland, Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) och Ålands landskapsregering.
Program för Kunskapens kväll 10/6

18.30 Musikunderhållning. Richard Palmer, gitarr.

18:45-19.20
Panel I:
Demokrati och miljö – mellan förnuft och känsla
Panelister: Katarina Fellman (ÅSUB), Mats Löfström (riksdagen), Torbjörn Åkermark (Inficon).

Moderator: Petra Granholm (Ålands fredsinstitut)

19:20 – 20.00
Panel II:
Teknik och samhälle
Talare: Erika Boman (Högskolan på Åland), Florian Haug (Högskolan på Åland), Marcus Koskinen-Hagman (Rektor Ålands lyceum)
Moderator: Hanna Hagmark (Ålands sjöfartsmuseum)

20.00-20.10Paus med musikunderhållning. Richard Palmer, gitarr.

20:10 – kl. 20:45
Panel III:

Vadå kunskap?

Talare: Annette Höglund (Optinova), Niklas Stenbäck (Ålands landskapsregering), Agneta Eriksson Granskog (Högskolan på Åland), Janne Holmén (Uppsala universitet)

Moderator: Sia Spiliopoulou Åkermark (Ålands fredinstitut)

Företag / Organisation

KUT-nätverket på Åland

Kontaktperson 

Petra Granholm

E-postadress

petra@peace.ax

Webbsida och sociala medier 

www.peace.ax

Namn

Sia Spiliopoulou Åkermark

Namn

Katarina Fellman (ÅSUB)

Namn

Hanna Hagmark (Ålands sjöfartsmuseum)

Namn

Viveka Löndahl (Kulturbyrån)

Övriga önskemål:

Katarina Fellman (ÅSUB), Mats Löfström (riksdagen), Torbjörn Åkermark (Inficon), Erika Boman (Högskolan på Åland), Florian Haug (Högskolan på Åland), Marcus Koskinen-Hagman (Ålands lyceum), Annette Höglund (Optinova), Niklas Stenbäck (Ålands landskapsregering), Agneta Eriksson Granskog (Högskolan på Åland) och Janne Holmén (Uppsala universitet). Moderatorer är Sia Spiliopoulou Åkermark (Ålands fredsinstitut), Petra Granholm (Ålands fredsinstitut) och Hanna Hagmark (Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum).

Publicerad 27.3.2019
Uppdaterad 21.5.2019