Kostens betydelse för äldre, 10 juni kl. 18.00 - 18.45

Rubrik för seminariet:

Kostens betydelse för äldre

Ämnesområde

Pensionärer, kost

Beskrivning av seminariet

Vilken betydelse har kosten för äldre och hur kan vi skapa inspirerande måltider för äldre?
Näringsterapeuten/dietisten Maria Granfors från Ålands hälso- och sjukvård ÅHS, kostekonomen/kocken Marie Bamberg från Rosengårdens servicehem i Finström och Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer och medlem i Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan samt Anita Ismark, ordförande för Korsnäsnejdens pensionärer och Svenska pensionärsförbundets vice ordförande diskuterar kostens betydelse för äldre.

Företag / Organisation

Svenska pensionärsförbundet rf

Kontaktperson 

Berit Dahlin

E-postadress

berit.dahlin@spfpension.fi

Webbsida och sociala medier 

www.spfpension.fi

Namn

Namn

Maria Granfors

Marie Bamberg

Namn

Gun Carlson

Namn

Anita Ismark

Publicerad 14.5.2019
Uppdaterad 20.5.2019