Jämställd lön

Ämnesområde

Jämställdhet på arbetsmarknaden

Beskrivning av seminariet

#Metoo - rörelsen har fungerat som ögonöppnare sedan sin start hösten 2017. Kampanjen har satt fokus inte enbart på sexuella trakasserier och tystnadskultur utan också lyft det nordiska jämställdhetsfrågorna på bordet. Vi i Norden har länge briljerat med att vara världsbäst på jämställhet men undersökningar visar att kvinnor fortsättningsvis har lägre löner, arbetar mer deltid och tar ett större ansvar för familjen. Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden är generellt lägre och detta blir ännu tydligare när vi diskuterar etablering på arbetsmarknaden för nyanlända. Ovanstående utmaningar ligger också i fokus för det svenska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet 2018.

I januari 2018 tog Island i bruk en lag för jämställda löner. Den nya lagen ska leda till att löneklyftan upphör på Island senast 2020. Vilka aktiva tilltag och strategier har vi i övriga Norden för att uppnå ett mer jämställt arbetsliv och jämlika löner?

Det här samtalet tar utgångspunkt i hur jämställheten bidrar till den nordiska modellen och sätter fokus på hur särskilt lönebildningen kan bidra till att skapa jämställda arbetsvillkor för kvinnor genom att minska otrygghet i anställningar, garantera tillräckliga inkomster och minimera utrymmet för godtycklighet och maktmissbruk som påvisats av #metoo-rörelsen.

Seminariearrangör

Nordiska ministerrådet

Kontaktperson 

Annika Nummelin

Webbsida och sociala medier

Norden i Fokus SE

Medverkande

Eva Biaudet, SFP, Nordiska rådet

Medverkande

Marianna Traustadottir, ASI , Island

Medverkande

Antti Palola, ordförande i STTK

Medverkande

Arbetsgivarrepresentant tbc

Medverkande Anna Jungner Nordgren, Nordiska ministerrådet, Moderator
Publicerad 7.5.2018
Uppdaterad 23.5.2018