Inkluderande ledarskap, 11 juni kl. 14.00 - 15.45

Rubrik för seminariet:

Inkluderande ledarskap

Ämnesområde

Inklusion, ledarskap, mångkulturalism

Beskrivning av seminariet

Inkluderande ledarskap är viktigt i dagens mångkulturella samhälle men förutsätter ny kunskap om ledarskap i mångkulturella och multietniska sammanhang.
Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid Mälardalens högskola som har publicerat ett flertal böcker i ämnet fokuserar i sin föreläsning kring gränsöverskridande och inkluderande ledarskap och betydelsen av ledarens personliga kvaliteter.
Seminariet riktar sig till ledare inom skola, barnomsorg och andra verksamheter och organisationer. Det riktar sig även till andra som är intresserade av mångkulturella och interkulturella samhällsfrågor relaterade till ledarskap.

Företag / Organisation

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Kontaktperson 

Bodil Regårdh

E-postadress

bodil.regardh@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

nvl.org

Namn

Pirjo Lahdenperä

Publicerad 17.4.2019
Uppdaterad 20.5.2019