Hedersförtryck - och våld i Norden, 11 juni kl. 13.00 - 13.45

Rubrik för seminariet:

Hedersförtryck - och våld i Norden

Ämnesområde

jämställdhet, hederskultur, Norden

Beskrivning av seminariet

Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska få bestämma över sina egen framtid. Det handlar om saker som tagits som självklara i vårt samhälle men som förblivit oåtkomliga för de flickor och pojkar, kvinnor och män som lever i en miljö där familjens och gruppens heder är överordnad individens frihet. Hur ser situationen ut i Sverige, Finland och Åland och kan de nordiska länderna tillsammans arbeta förebyggande för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer?

Företag / Organisation

Nordiska ministerrådet

Kontaktperson 

Anna Jungner-Nordgren

E-postadress

anna.jungner-nordgren@nordiskkulturkontakt.org

Webbsida och sociala medier 

https://www.facebook.com/PMNPN/

Namn

Emmie Särnstedt

Namn

Lisa Grans

Namn

Danielle Lindholm

Namn

Mia Hanström

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 6.5.2019