Har alla lika möjligheter till arbete?

Ämnesområde

Psykiska funktionsnedsättningar, arbetsmarknaden

Beskrivning av seminariet

Erfarenhetsexpert Eva Ringwall berättar om sin situation och sin syn på vilka möjligheter och begränsningar som finns för personer med psykiska funktionsnedsättningar när det gäller att kunna arbeta.

Seminariearrangör

Ålands handikappförbund r.f.

Kontaktperson 

Susanne Broman

Webbsida och sociala medier

www.handicampen.ax

Medverkande

Eva Ringwall

Publicerad 24.5.2018
Uppdaterad 24.5.2018