FN:s Agenda 2030 i Europa, Norden, Finland och på Åland

Ämnesområde

hållbar utveckling

Beskrivning av seminariet

Tema: ”Nu kavlar vi upp ärmarna ytterligare ett varv”

Till Forum för samhällsutveckling inbjuds alla som i smått och stort vill bidra till förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Bakgrund
Vid det första forumet, i februari 2016, bildades nätverket bärkraft.ax. En samarbetsprocess, där alla som bor och verkar på Åland samt offentliga och privata organisationer gemensamt kan verka för ett bärkraftigt och hållbart Åland, inleddes. I samband med Forum för samhällsutveckling II den 23 september 2016 manifesterades det gemensamma arbetet i och med den långsiktiga Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Forum för samhällsutveckling är nätverkets årligen återkommande mötesplats.

kl. 15.00. Öppning av Alandica Debatt
kl. 15.15. Annika Lindblom, generalsekreterare för Finlands kommission för hållbar utveckling.
Annika Lindblom berättar om Finlands arbete med genomförandet av FN:s Agenda 2030 i Finland. Annika ger oss även inblick i EU:s arbete med Agenda 2030 samt delar med sig av sina reflektioner kring utvecklings- och hållbarhetsarbetet på Åland.
kl. 15.45. Publiken röstar fram 2018 års mottagare av bärkraft-priset

Forumet pågår från och med kl. 12.30, men du är givetvis välkommen att enbart delta i avslutande delen från kl. 15–16. För information om programmet i sin helhet, besök: http://www.barkraft.ax/forum-samhallsutveckling/forum-samhallsutveckling-iv

Seminariearrangör

Ams - Emmaus - Folkhälsan - Företagarna på Åland - Företagsam skärgård - Högskolan på Åland - Landsbygdsutvecklingen - Landskapsregeringen - Leader Åland - Mariehamns stad - Mise - NIPÅ - Regnbågsfyren - Rädda Barnen - Röda Korset - Skördefestens Vänner - Visit Åland - Ålands 4h - Ålands fredsinstitut - Ålands gymnasium - Ålands handikappförbund - Ålands Idrott - Ålands kommunförbund - Ålands marthadistrikt - Ålands Natur & Miljö - Ålands Näringsliv - Ålands ombudsmannamyndighet - Ålands Producentförbund - Ålands Vatten - Ålands 4H - ÅSUB - Östersjöfonden

Kontaktperson 

Karin Rosenberg-Brunila

Webbsida och sociala medier

www.barkraft.ax, https://www.facebook.com/barkraft.ax/

 

 

Medverkande

Annika Lindblom

Publicerad 16.4.2018
Uppdaterad 25.5.2018