EU:s plaststrategi - möjligheter och utmaningar för Ålands miljö

Ämnesområde

Miljö, återvinning, återanvändning

Beskrivning av seminariet

Europas befolkning genererar varje år 25 miljoner ton plastavfall, men mindre än 30 % samlas in för återvinning. Mycket av detta hamnar på världens stränder. För att möta den här utmaningen har Europeiska kommissionen i början av året förslagit flera åtgärder. Nya förpackningsbestämmelser ska tas fram för att förbättra möjligheterna till återvinning av plast som används på marknaden och öka efterfrågan på återvunnen plast. Nya regler om mottagningsanordningar i hamn ska tackla problemet med havsbaserat marint skräp, med åtgärder för att säkerställa att avfall som genereras på fartyg eller samlas in till havs inte lämnas kvar utan tas med till land och hanteras där.

Vad innebär detta för redan pågående projekt för att förbättra miljön på Åland, och hur påverkas den administrativa bördan för hamnar, företag och behöriga myndigheter?

Välkomna till ett brett och informativt samtal om plast, hav och miljö!

Seminariearrangör

Ålands landskapsregering/enheten för rättsliga och internationella frågor

Kontaktperson 

Marcus Åkerblom

Webbsida och sociala medier

www.regeringen.ax

Medverkande

Lotta Nummelin, moderator

Medverkande

Susanne Vävare LR, Andrea Etzell EU

Medverkande

Robert Nylund, VD Ålands Renhållning

Medverkande

Lennart Joelsson, Smart Marina

Publicerad 30.5.2018
Uppdaterad 30.5.2018