Erfarenhetsexpertis – möten som bär framåt, 10 juni 18.00 - 18.45

Rubrik för seminariet:

Erfarenhetsexpertis – möten som bär framåt

Ämnesområde

Erfarenhetsexpertis, missbruk, livshanteringsförmåga

Beskrivning av seminariet

Seminariet inleds med en kort beskrivning av de erfarenhetsexpertutbildningar förbundet KRAN hittills har arrangerat inom området missbruk och info om de utbildningar som arrangeras i Mariehamn och i Vasa med början i september 2019.

Därefter delar den åländska utbildade erfarenhetsexperten Camilla Nyholm med sig av sin livhistoria och belyser sin vardag här och nu,
hur utbildningen har fört henne framåt både professionellt och privat efter ett långvarigt missbruk.

Avslutningsvis får vi ta del av utbildade erfarenhetsexperten Johan Ekroths erfarenheter av att ta emot klienter vid lågtröskelmottagningen kring missbruk som KRAN öppnade i samarbete med vårdcentralen i Fiskehamnen i Helsingfors hösten 2018.

Företag / Organisation

KRAN rf

Kontaktperson 

Mette Strauss

E-postadress

mette.strauss@kran.fi

Webbsida och sociala medier 

www.kran.fi

Namn

Camilla Nyholm

Namn

Johan Ekroth

Namn

Mette Strauss

Publicerad 4.4.2019
Uppdaterad 4.4.2019