Digitaliseringens utmaningar och möjligheter för äldre

Ämnesområde

pensionärer, digitalisering, suomi.fi-portalen

Beskrivning av seminariet

Digitaliseringen av offentliga tjänster är ett genomgående tema i regeringens strategi. Man har byggt upp strukturer för att underlätta och påskynda digitaliseringen och har nu beredskap att i snabb takt digitalisera allt fler tjänster som t.ex. digitalisering av post från kommuner och myndigheter. Tanken är att Suomi.fi –portalen ska vara den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan medborgare och myndigheter i framtiden.

Vilka utmaningar innebär det här för äldre? Måste alla bli digitala och vad händer med de som inte kan eller vill använda dator? Hur ska man övertyga dem som inte vill använda dator och vilka lösningar borde erbjudas för dem som inte kan använda dator?

Kom och lyssna på Svenska pensionärsförbundets och riksdagsledamot Mats Löfströms synpunkter om digitaliseringen.

Seminariearrangör

Svenska pensionärsförbundet

Kontaktperson 

Berit Dahlin

Webbsida och övriga sociala medier

www.spfpension.fi

Medverkande

Ole Norrback, förbundsordförande

Medverkande

Robert Riska, it-koordinator

Medverkande

Mats Löfström, riksdagsledamot

Medverkande

Gun Carlson, ordförande för Norra Ålands Pensionärer och medlem i Svenska pensionärsförbundets kommitté för intressebevakning och påverkan

Medverkande

Anita Ismark, första viceordförande i Svenska pensionärsförbundet

Publicerad 21.5.2018
Uppdaterad 21.5.2018