Digitalisering den nya infrastrukturen, 10 juni kl. 13.00 - 13.45

Rubrik för seminariet:

Digitalisering den nya infrastrukturen

Ämnesområde

digitalisering, välfärdsteknologi, glesbygd

Beskrivning av seminariet

Med en åldrande befolkning och avfolkade områden i hela Norden uppstår frågan hur välfärdstjänster ska kunna levereras. Äldre behöver vård och omsorg som alla andra medborgare. Länderna i Norden måste ha som ambition att göra sådana tjänster tillgängliga för alla, oavsett var i landet de bor. Digitalisering är den nya infrastrukturen och Nordens välfärdscenter är med och bidrar till utvecklingen på området.

Vi verkar i det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, där vi håller på att ta fram nordiska exempel på digitala lösningar. Vi kommer att presentera exempel på väletablerade tjänster som visat sig fungera.

Med på seminariet är Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), en ny form av välfärdsservice för äldre på Åland, där åtta av Ålands 16 kommuner är anslutna till tjänsten. ÄlDis mål är att gynna självständighet, trygghet, aktivitet, delaktighet och valfrihet för den äldre befolkningen i kommunerna. Tekniken som används är internetbaserad och förverkligas med hjälp av en användarvänlig pekskärm.

Företag / Organisation

Nordens välfärdscenter

Kontaktperson 

Judit Hadnagy

E-postadress

judit.hadnagy@nordicwelfare.org

Webbsida och sociala medier 

www.nordicwelfare.org

Namn

Bengt Andersson, Nordens välfärdscenter

Namn

Liz Karlsson, ÄlDis

Publicerad 6.5.2019
Uppdaterad 6.5.2019