Den digitala kommunen - en framtidsväg, 11 juni 15.00 - 15.45

Rubrik för seminariet:

Den digitala kommunen - en framtidsväg

Ämnesområde

kommun, framtid, digitalt

Beskrivning av seminariet

Marcus Henricson presenterar exemplet Sibbo samt digitala utvecklingstrender i finländska och nordiska kommuner.
Samtal: Hur kan digitaliseringen vara en väg framåt för åländska kommuner och en ev ingrediens i kommunreformen. Vilka verktyg och resurser behövs.

Företag / Organisation

Ålands landskapsregering

Kontaktperson 

Raine Katajamäki

E-postadress

raine.katajamaki@regeringen.ax

Webbsida och sociala medier 

www.regeringen.ax

Namn

Nina Fellman, kansli- och kommunminister, moderator

Namn

Marcus Henricson, vd för Henricson Ab

Namn

Katarina Donning, vd för ÅDA

Namn

Mikael Smeds, kommundirektör i Lemland

Publicerad 24.5.2019
Uppdaterad 24.5.2019