Ett bättre samhälle att åldras i – vad kan vi i Norden lära av varandra?

Ämnesområde

Åldras i Norden

Beskrivning av seminariet

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre invånare ökar. Det är positivt, samtidigt som samhället ställs inför nya utmaningar. Det handlar om bostäder, transporter, samhällsplanering, hälso- och sjukvård och social omsorg. Det gäller att skapa inkluderande och tillgängliga – åldersvänliga – samhällen där människor kan leva aktivt högt upp i åren. När befolkningen blir äldre ökar också antalet som får demenssjukdomar. För att alla äldre invånare ska få uppleva livskvalitet ställer det krav på strategisk planering och samarbete mellan olika aktörer, nationellt och lokalt. Utvecklingen inom välfärdsteknologi skapar både möjligheter och utmaningar.

Seminariet utgår från Nordens välfärdscenters arbete med åldersvänliga städer och nordiskt samarbete på demensområdet. Vi diskuterar frågan: Vad kan vi i Norden lära av Åland, och vad kan Åland lära av övriga Norden?

Ann Jönsson och Lars Rottem Krangnes från Nordens välfärdscenter, en institution under Nordiska ministerrådet presenterar NVC:s arbete med åldersvänliga städer och demensfrågor.

Därefter följer ett samtal med socialminister Wille Valve, specialsakkunnig Gunilla Lindqvist, Mariehamns äldreråds ordförande Leif Jansson och Demensföreningens Cita Nylund.

Seminariearrangör

Nordens välfärdscenter

Kontaktperson 

Ann Jönsson

Webbsida och sociala medier

www.nordicwelfare.org

Medverkande

Wille Valve (MSÅ), social- och hälsovårdsminister

Medverkande

Gunilla Lindqvist, specialsakkunnig, Socialbyrån

Medverkande

Leif Jansson, ordförande, Mariehamns äldreråd

Medverkande

Cita Nylund, verksamhetsledare, Demensföreningen

Publicerad 8.6.2018
Uppdaterad 8.6.2018