Barn och Unga rör sig för lite – vem äger problemet?, 10 juni kl. 11.00 - 11.45

Rubrik för seminariet:

Barn och Unga rör sig för lite – vem äger problemet?

Ämnesområde,

Välmående, barn-ungdom, socioekonomi

Beskrivning av seminariet

Vi ger en bild av hur läget ser ut på Åland. Hur är trenden, vad görs, vad borde göras? Vi berättar även mer om det idrottspolitiska program som antagits på Åland. Ett program som ska främja rörelse för hela befolkningen. Att vi blir alltmer stillasittande är oroväckande. Det bidrar till att öka klyftorna i samhället och utmanar framtidens välfärd.

Företag / Organisation

Rådet för Idrott, Motion och Hälsa (RIMH)

Kontaktperson 

John Holmberg

E-postadress

john.holmberg@lagtinget.ax

Webbsida och sociala medier 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/idrottspolitiskt-program-webb.pdf

Namn

John Holmberg

Namn

Lena Eriksson

Namn

Marika "Mysan" Sundqvist

Publicerad 20.5.2019
Uppdaterad 20.5.2019