Är en värld fri från kärnvapen möjlig?

Ämnesområde

fred, säkerhet, kärnvapen

Beskrivning av seminariet

Bekämpningen av kärnvapen har återinträtt på den internationella säkerhets- och fredsagendan. Mer än 70 år efter det att atombomberna föll över Hiroshima och Nagasaki växer kärnvapenhotet återigen och hotet om en omfattande nukleär katastrof framstår som större än på flera decennier.

FN lade i somras fram en konvention om ett globalt kärnvapenförbud. Den svenska kärnvapenpolitiken med förbud mot kärnvapen håller sin position men en utredning är aviserad efter att USA och andra kärnvapenmakter varnat Sverige. Finland har valt att inte skriva under konventionen med hänvisning till partnerskapet i Nato.

Vilken är våra länders roll i den globala kärnvapennedrustningen? Varför har Sverige och Finland valt olika vägar i FN? Kan Sverige behålla sina militära samarbeten intakta om landet håller fast vid sina intentioner att skriva under FN-konventionen? Vad betyder Nobels fredspris för det globala kärnvapenmotståndet?

Seminariearrangör

Hanaholmen

Kontaktperson 

Tina Räihä

Webbsida och sociala medier

www.hanaholmen.fi, www.facebook.com/Hanaholmen/

Medverkande

Pierre Schori

Medverkande

Erkki Tuomioja

Publicerad 10.4.2018
Uppdaterad 16.5.2018