Den åländska idrottens betydelse för välfärd o välmående

Ämnesområde

Folkhälsa, rörelse o näringsliv

Beskrivning av seminariet

En presentation av den åländska idrottsrörelsen. Hur de åländska idrottsföreningarna via rätt finansiering tillsammans med politiska beslut kring anläggningar och ett aktivt näringsliv skapat en suverän produkt med enbart vinnare. En modell som skapar välfärd o välmående 365 dgr/år där Ålands insulära läge visat sig vara en framgångsnyckel.

Seminariearrangör

Liberalerna

Kontaktperson 

John Holmberg

Webbsida och sociala medier

www.liberalerna.ax

Medverkande

Tony Aasumaa

Medverkande

Mikael Staffas

Medverkande

Lena Eriksson

Publicerad 11.6.2018
Uppdaterad 11.6.2018